Si O Olutunu Orun (Yoruba Hymns)

Si O Olutunu Orun

1. Si o Olutunu Orun
Fun ore at’agbara Re
A nko, Aleluya

2. Si O, ife eni t’Owa
Ninu Majemu Olorun
A nko, Aleluya

3. Si O agbara Eni ti
O nwe ni mo, t’o nwo ni san
A nko, Aleluya

4. Si O, Oluko at’ore
Amona wa toto d’opin
A nko, Aleluya.

5. Si O, Eniti Kristi ran
Ade on gbogbo ebun re
A nko, Aleluya. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *