B’oruko Jesu Ti Dun To (Yoruba Hymns)

B’oruko Jesu Ti Dun To
1. B’oruko Jesu ti dun to,
Ogo ni fun Oruko Re
O tan banuje at’ogbe
Ogo ni fun oruko Re

[Egbe]
Ogo f’oko Re, Ogo f’oko Re
Ogo f’oruko Oluwa
Ogo f’oko Re, Ogo f’oko Re
Ogo f’oruko Oluwa

2. O wo okan to gb’ogbe san
Ogo ni fun oruko Re
Onje ni f’okan t’ebi npa
Ogo ni fun oruko Re

3. O tan aniyan elese,
Ogo ni fun oruko Re
Ofun alare ni simi
Ogo ni fun oruko Re

4. Nje un o royin na f’elese,
Ogo ni fun oruko re
Pe mo ti ri Olugbala
Ogo ni fun oruka Re.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *