E Wole F’Oba, Ologo Julo (Yoruba Hymns)

E Wole F’Oba, Ologo Julo
1. E wole f’oba, Ologo julo
E korin ipa ati ife Re
Alabo wa ni at’eni igbani
O ngbe ‘nu ogo, Eleru ni iyin

2. E so t’ipa Re, e so t’ore Re
‘mole l’aso Re, gobi Re orun
Ara ti nsan ni keke ‘binu Re je
Ipa ona Re ni a ko si le mo

3. Aye yi pelu ekun ‘yanu Re
Olorun agbara Re l’oda won
O fi id ire mule, ko si le yi
O si f’okan se aso igunwa Re.

4. Enu ha le so ti itoju Re ?
Ninu afefe ninu imole
Itoju Re wa nin’odo ti o nsan
O si wa ninu iri ati ojo

5. Awa erupe aw’alailera
‘wo l’a gbekele, o ki o da ni
Anu Re rorun o si le de opin
Eleda, Alabo, Olugbala wa

6. ‘wo Alagbara Onife julo
B’awon angeli ti nyin O loke
Be l’awa eda Re, niwon t’a le se
A o ma juba Re, a o ma yin O. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *