Irapada Itan Iyanu (Yoruba Hymns)

Irapada Itan Iyanu
1. Irapada ! itan iyanu
Ihin ayo fun gbogbo wa
Jesu ti ra ‘dariji fun wa
O san ‘gbese na lor’igi

[Egbe]
A ! elese gba ihin na gbo
Jo gba ihin oto na gbo
Gbeke re le Olugbala re
T’O mu igbala fun o wa

2. O mu wa t’inu ‘ku bo si ‘ye
O si so wa d’om’Olorun
Orisun kan si fun elese
We nin’eje na ko si mo

3. Ese ki y’o le joba wa mo
B’o ti wu ko dan waw o to
Nitori Kristi fi ‘rapada
Pa ‘gbara ese run fun wa

4. Gba anu t’Olorun fi lo o
Sa wa s’odo Jesu loni
‘Tori y’o gb’enit’o ba t’o wa
Ki yi o si da pada lae. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *