Okan Mi Yin Oba Orun (Yoruba Hymns)

Okan Mi Yin Oba Orun

1. Okan mi yin Oba orun
Mu ore wa sodo re
‘Wo ta wosan, t’a dariji
Tal’aba ha yin bi Re ?
Yin Oluwa, yin Oluwa
Yin Oba ainipekun

2. Yin fun anu t’o ti fi han
F’awon Baba ‘nu ponju
Yin L Okan na ni titi
O lora lati binu
Yin Oluwa, yin Oluwa
Ologo n’u otito

3. Bi baba ni O ntoju wa
O si mo ailera wa
Jeje l’o ngbe wa lapa Re
O gba wa lowo ota
Yin Oluwa, yin Oluwa
Anu Re, yi aye ka

4. Angel, e jumo ba wa bo
Eyin nri lojukoju
Orun, Osupa, e wole
Ati gbogbo agbaye
E ba wa yin, e ba wa yin
Olorun Olotito. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *