Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Ojo Nla L’ojo Ti Mo Yan (Yoruba Hymns)

Ojo Nla L’ojo Ti Mo Yan (Yoruba Hymns)

  Ojo Nla L’ojo Ti Mo Yan

  1. Ojo nla l’ ojo ti mo yan
  Olugbala l’ Olorun mi;
  Oye ki okan mi ma yo,
  K’o si ro ihin na ka ‘le.

  [Egbe]
  Ojo nla l’ ojo na!
  Ti Jesu we ese mi nu
  O ko mi ki nma gbadura
  Ki nma sora ki nsi ma yo
  Ojo nla l’ ojo na!
  Ti Jesu we ese mi nu.

  2. Ide mimo t’o s’ edidi
  Eje mi f’ Eni ye ki nfe?
  Jek’ orin didun kun ‘le Re
  Nigba mo ban lo sin nibe.

  3. Simi, aiduro okan mi,
  Simi le Jesu Oluwa;
  On l’o pe mi, ti mo si je,
  Mo f’ ayo jipe mimo na.

  4. ‘Wo orun t’o gbo eje mi
  Y’o ma tun gbo lojojumo,
  Tit’ ojo t’ emi mi y’o pin,
  Ti ngo mu majemu na se.

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *