Okan Mi Nyo Ninu Oluwa (Yoruba Hymns)

Okan Mi Nyo Ninu Oluwa
1. Okan mi nyo ninu Oluwa
‘Tori O je iye fun mi
Ohun Re dun pupo lati gbo
Adun ni lati r’oju Re

[Egbe]
Emi nyo ninu Re
Emi nyo ninu Re
Gba gbogbo lo fayo kun okan mi
‘Tori emi nyo n’nu Re.

2. O ti pe t’O ti nwa mi kiri
‘Gbati mo rin jina s’agbo
O gbe mi w asile l’apa Re
Nibiti papa tutu wa

3. Ire at’anu Re yi mi ka
Or’ofe Re nsan bi odo
Emi Re nto, o si nse ‘tunu
O mba mi lo si ‘bikibi

4. Emi y’o dabi Re ni ‘jo kan
Un o s’eru wuwo mi kale
Titi di ‘gbana un o s’oloto
Ni sise oso f’ade Re. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *