Home >> Sola Allyson

Sola Allyson – Olododo Lyrics

Lyrics for Olododo By Sola Allyson

Nobody knows what tomorrow may bring
Oluwa nikan lo m’ola
Nobody knows what tomorrow may bring
Oluwa nikan lo m’ola

Igbagbo ti mo ni ni whatever it brings
Oluwa mi s’olododo
Igbagbo ti mo ni ni whatever it brings
Oluwa mi s’olododo

Nobody knows what tomorrow may bring
Oluwa nikan lo m’ola
Nobody knows what tomorrow may bring
Oluwa nikan lo m’ola

Igbagbo ti mo ni ni whatever it brings
Oluwa mi s’olododo
Igbagbo ti mo ni ni whatever it brings
Oluwa mi s’olododo

Aye yi, gbogbon
Ogbon atoke, ko ma se won mi
Ki n ri’na imole
kin rin arinye, kin ma f’ese ko, kin s’ase yori

I receive strength
I receive will
I receive grace

For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo
For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo

For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo
For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo

For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo
For whatever tomorrow might bring
Oluwa mi s’olododo

Other Sola Allyson Lyrics

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *