Skip to content
Home » Sola Allyson » Sola Allyson – Gbojule Lyrics

Sola Allyson – Gbojule Lyrics

  Lyrics for Gbojule By Sola Allyson

  [Intro}
  Mo ma ri ore
  Mo ma ri ore to po
  Oro ti o niye

  Mo ma ri ore
  Mo ma ri ore to po
  Oro ti o niye
  Amin o ase!
  Amin o!

  [Chorus]
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba f’eyinti
  Bee na laa ri
  Bee naa a se
  Sebi awa ri Baba gb’ojule

  [Verse 1]
  Sometime ago,
  Living in the darkness
  Ireti d’opin o ooo
  Ko ma s’enikan a sa ba o
  Ife ti o lakawe (ko lakawe) o,
  Lo wa mi ri (lo wa mi ri)
  O tan imole s’ona mi
  O gbe mi s’ejika wa’le
  Iyanu yen si wa
  O si ma a wa
  Tori awa ri Baba gb’ojule

  [Chorus]
  Sebi awa ri Baba gb’ojule, o daju saka
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Sebi awa ri Baba f’eyinti
  Bee naa la ri
  Bee naa a se
  Sebi awa ri Baba gb’ojule

  [Verse 2]
  But right now, hu
  My path is bright gan ni (O bright gaan)
  Ife to se yen wa sibe, ko le yi pada laye o
  Emi yo layo ninu Re, Alasepe oore
  O le se ju bee lo o, Olododo ni Baba
  Olutoju mi si wa, yo si ma a be
  Emi ma ri Baba gb’ojule

  [Chorus]
  Sebi awa ri Baba gb’ojule, dajudaju
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Awa ma ri Baba gb’ojule o, ki i d’oju tini o
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  (Sebi awa ri Baba gb’ojule)
  Olubukun, Olufunni, lawa f’eyinti
  Bee naa la ri
  Bee naa a se
  Sebi awa ri Baba gb’ojule

  [Bridge]
  Bi eru wa, sibe o wa, ko le yi pada lailai
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Alaanu, Olupese, Oludande, Oloore ni
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Mo ri oore, oro to po, ileri Re a se mo mi lara
  Sebi awa ri Baba gb’ojule
  Mo gbeke le, mo mo A a se e, O ti so bee, oro Re ki i ye, ohun ni Baba
  Sebi awa ri Baba gb’ojule

  Other Sola Allyson Lyrics
  [display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *