Skip to content
Home » Sola Allyson – Aanu Mbe Lyrics

Sola Allyson – Aanu Mbe Lyrics

  Lyrics for Aanu Mbe By Sola Allyson

  [Intro]
  Aanu mbe ooo
  Aanu wa
  Aanu mbe ooo
  Aanu wa

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  Aanu mbe fun oo, omo
  Aanu wa
  Aanu mbe nile alaanu
  Aanu wa

  Aanu mbe ooo
  Aanu wa
  Aanu mbe ooo
  Aanu wa

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  [Verse 1]
  Aanu
  Mo mo Olorun aanu
  Aanu
  Mo mo Olorun aanu
  Aanu
  Mo mo Olorun aanu

  Ise yi ni mo waa je
  Bo ti wu ko ri aanu wa
  Ileku aanu koi ti ti
  Paragada losi si le

  Omo maa bo
  Omo maa bo
  Omo maa bo waa
  Imole a tan aanu si wa
  Omo maa bo ooo

  [Chorus]
  Aanu mbe fun o omo ooo
  Aanu wa
  Bo ti le wu ko ri aanu wa
  Aanu wa

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  [Verse 2]
  Asise
  S’oti s’asise
  Idamu s’oti ri’damu
  Ibanuje
  So ri’banuje
  Ise yi ni mo waa je
  Alanu ma lo nkanku
  Iyipada re lo nbere
  Ododo re kii ye
  Boju wo’ke fi gbogbo re si le
  Ko ya sa’re wa
  Igbala a wa
  Gba itusile
  Isod’omo nbe

  [Chorus]
  Aanu mbe fun o omo ooo
  Aanu wa
  Aanu mbe fun o omo ooo
  Aanu wa

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  [Verse 3]
  Irin kurin
  Iwakiwa
  Isekuse
  Erokero
  Ati’ru won ni

  Ife osi
  Ko s’enikan
  Owa ife
  O lo sise
  Ati’ru won ni

  Pansaga
  Agbere
  Iwa eeri
  Ipaniyan
  Ati’ru won ni

  [Chorus]
  Aanu mbe fun o omo ooo
  Aanu wa
  Aanu mbe fun o omo ooo
  Aanu wa

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  [Outro]
  Aye si nbe
  Ni le odo agutan
  Ewa ogo re npe o pe maa bo
  Wole wole
  Wole ni si si yi
  Ewa ogo re npe o pe maa bo

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe

  Ile aanu Oluwa kii su
  Ojo aanu Oluwa kii da
  Orun aanu Oluwa ki’ma i wo
  Aanu mbe fun o

  Other Sola Allyson Lyrics
  [display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *