Skip to content
Home >> Psalmistaa

Psalmistaa – No One Else Lyrics

Lyrics for No One Else By Psalmistaa

Olutunu mi alabaro mi
Olùrànlọwọ mi oludamọran mi
Olupese mi olutoju mi
Baba alaanu mi olufẹ ọkan mi
Wo nikan ni mori
Nigba Ko s’ẹnikan,nigba ti ipa tàn nígbà tireti Pin
Iwo lopa mimọ nibikoko agọ rẹ
Nigba ti pónjú dé,nigba t’ọta yi mi ka

When I was lost You found me
I was bound You freed me
And so sick You healed me
You are my living hope
Was naked You covered me
Soiled with stains You cleansed me
Wanting joy You gave it
You are my everything

Wo nikan ni mori
Nigba Ko s’ẹnikan
nigba ti ipa tan nígbà tireti pin
Iwo lopa mimọ nibikọkọ ago rẹ
Nigba tiponju dé
Nigba t’ọta yi mi ka a
Èmi ọ mama le gbàgbé
Opo ojurere rẹ iwọ ibìkọkọ abo ati isadi mi
Èmi ọ mama le gbàgbé ọpọ ojurere rẹ iwọ ibìkọkọ abo ati isadi mi
Olutunu mi
Olutunu mi

I will forever trust in You
My rock and my salvation
My hope my shield and buckler
You are worthy to be praised
I will always abide in You
My rock and my salvation
My hope my shield and buckler
You are worthy to be praised
eh eh eh eh
eh eh eh eh
oh oh oh oh
You are worthy to be praised
eh eh eh
eh eh eh eh
oh oh oh oh
You are worthy of my praise
Olutunu mi
No one else but You
Alabaro mi
No one else but You
Olùrànlọwọ mi
No one else but no one else bu uh uh uh
No one else but You
Olupese mi
No one else but You
Olutoju mi
No one else but You
Baba alaanu miiiiii
No one else but no one else bu uh uh uh
No one else but You

Èmi o mama le gbàgbé ọpọ ojurere rẹ iwọ ibìkọkọ abo ati isadi mi
Èmi ọ mama le gbàgbé ọpọ ojurere rẹ iwọ ibìkọkọ abo ati isadi mi

When there isn’t anybody
No one else but You
You’re the only one I see
No one else but You
Even in my darkest moment
No one else but, no one else bu uh uh uh
You’re always there for me
No one else but You
You are my comforter
No one else but You
And my provider
No one else but You
You are everything to me eeeee
No one else but,no one else bu uh uh uh,no one else but You.

Leave a Reply

Your email address will not be published.