Skip to content
Home » Mr. M & Revelation – Yahweh Lyrics

Mr. M & Revelation – Yahweh Lyrics

  Lyrics for Yahweh By Mr. M & Revelation

  Oke mmuo eze ukwu (great Spirit, great king)
  Onye na eme ka isi eme( who does what You do?)
  Yahweh
  Oluonu mgbe oji elu( the time has come)
  Obu onye no na ogboa( who is here now)
  Yahweh
  Eze ebube no na ogbo a ( the king of glory is here now)
  Gayariba mebe mma, (move around and do good)
  Gayariba towa agbu, (move around and set the bound loose)
  Yahweh abia go inye nwa(Yahweh has come to give children)
  Yahweh abiawo inye udo, (Yahweh has come to give peace)
  Yahweh abiago ito agbu(Yahweh has come to loose the bound)

  Yeshuahamashiach,
  Oke mmuo neri oke aja bu aha gi oh ( the great Spirit that eats great sacrifice)
  Ogba aka eje agha,( he that goes to war empty handed)
  agha eri ka ana etu gi o(defeatless god)
  Ibata na ihe di iche adi, (where You appear theres a difference)
  Ibata ezi na ulo adimma,(a home is better when You appear)
  Ibata amughi nwa  ala, ( when You appear every barreness disappears)
  Ibata enweghi ego ala( when You appear poverty disappears)
  ibata amaghi ihe ala(when You appear foolishness disappears)
  Ibiago, ibia go(You are here)
  Yahweh abiago ilu olu ya(Yahweh has come to do his work)
  Yahweh abiago iburum agha(Yahweh has come to solve problems)
  Yahweh abia go itisa, itisa(Yahweh has come to shatter)
  Ihe nile na ekweghi naru gi(every thing that is not of him in Your body
  Yahweh,
  Onye nleta, (Yahweh the one who watches over me)
  Onye nchekwa, (Yahweh my protector)
  Onye na edum na ije(Yahweh who leads my journey)

  Imana oluonu mgbe oji elu (it is time)
  Yahweh
  Onye no na ogba(who is here)
  Yahweh
  Yahweh abiawo inye nwa( Yahweh has come to give children)
  Yahweh abiawo inye udo (Yahweh has come to give peace)
  Eze gayariba mebe mma(king move aroind and do good)
  Eze gayariba gwoba oria(king move around and heal
  Nye wa udo(give peace)
  Everybody shout hallelujah
  Hallelujah
  Oluonu mgbe oji elu( it is time)
  Onye no na ogbo( who is here)
  Yahweh no na ogbo( Yahweh is here)
  Eze ebube no na ogbo
  Gayaliba na enye udo( move around and give peace)
  Gayaliba na eme mma(move around and do good)
  Yahweh gayaliba( Yahweh move around)

  Gayariba toba agbu( move around and loose the bound)
  Gayariba naeme mma(move around and do good)
  Gayariba na enye ejima(move around and give twin babies)
  Gayariba nenye udo( move around and give peace)
  gayaribanenye oñu( move around and give joy)
  Ka oñu zulu oke dakwasi ndi gi(let overflowing joy fall upon us)
  Ka amamihe zuru oke dakwasi ndi gi( let wisdom fall upon us)
  Ka inwe ego zuru oke dakwasi ndi gi( let wealth fall upon us)
  Ka anointing zuru oke dakwasi ndi gi(let overflowing anointing fall upon us)
  Dakwasi  anyi oh
  Ka amara na Yahweh no na ogbo( let the world know that Yahweh is here)
  Ka amara na Yahweh batara na bem oh(let the world know that Yahweh is in my home)
  Ka amara na Yahweh na eburum agha(let the world know that Yahweh fights my battles)
  Eze buwa agha zoro ezo( king fight my unseen battles)

  Oluonu mgbe oji elu( it is time)
  Onye no na ogbo( who is here)
  Yahweh no na ogbo( Yahweh  is here)
  Eze ebube no na ogbo(the glory is here)

  Everybody shout hallelujah
  Hallelujah

  Yahweh abiago inye nwa( Yahweh has come to give children )
  Nekwa nu Yahweh ka ona abia( see Yahweh he is here)
  Nekwa nu ebube ka ona abia(see his glory all around)
  Ebube ndi nso(glory of the saint)
  Yahweh ebube ndi nso(Yahweh the glory of the saints)
  Oluwo nu mgbe oji elu( it is time)
  Gayaliba toba agbu( move around and loose the bound)
  Gayaliba na enye udo( move around and give peace)

  Everybody shout hallelujah
  Hallelujah

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *