Mercy Chinwo – Udeme Lyrics

Lyrics for Udeme By Mercy Chinwo

Di se s’ima anam o

Ah ah ah ah ah
Oh oh oh oh oh
Uh uh uh uh uh
Oh oh oh oh oh (2X)

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o
Sosogno

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Oh oh oh oh
Afo amenam mi mboho

Oh oh oh oh
Se nagna afo asuk nam mi nsak imum

Oh oh oh oh oh
Uh uh uh uh uh
Oh oh oh oh oh

Anam akpaniko o
Oh oh oh oh oh
Uh uh uh uh uh
Oh oh oh oh oh

Eyeneka
Di se s’ima nam o
Di se s’ima nam o
Di se s’ima nam o
Ima Jesus awawak
Awawak
Awawak
Awawak
Awawak
Awawak
K’idem mmi o

Ima Jesus awawak
Awawak
Awawak
Awawak
Awawak
Awawak
K’idem mmi o

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Jesus
Afo ubiana k’owo
Ette usen nnan eyin
Afo ubiana k’owo

Mmi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi immum
Mme asua ekpe sak mi immum
Sosogno

Mmi kpi dihi afo
Mme asua ekpe sak mi immum
Mme asua ekpe sak mi immum
Sosogno

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Okposong abasi o
Amenam mi mboho
Ekamba abasi o
Sosogno

Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Ima ima mfo awawak k’idem mmi o
Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

Do la ti so fa
Mi so
Do do do re
Mi re do
So Mi re do ti la so fa mi

Utibe ima mfo edi
udeme mmi o
Udeme mmi o
udeme mmi o
Udeme mmi o
Sosogno

( Repeat Till Fade )

Other Mercy Chinwo Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *