Skip to content
Home » Kent – Ebenezeri Lyrics Ft. Apex Choir & EmmaOMG

Kent – Ebenezeri Lyrics Ft. Apex Choir & EmmaOMG

  Lyrics for Ebenezeri By Kent Edunjobi Ft. Apex Choir & EmmaOMG

  Intro
  Ebenezeri wa re o nibi te ran wa lowo de
  K’amaa jo o, k’ayo, k’a f’ogo f’olu

  Verse 1 (Kent)
  Ninu irinkerido mi laiye, hmmn
  Iwo lo bami se
  Alubarika to wa mi ri
  Emi ko, ise Olorun ni
  Ewu gbogbo ti mo la koja
  Ki ma i s’agbara mi
  Atinuda, ti mo ni loje kin dupe ore

  Chorus
  Ebenezeri wa re o nibi te ran wa lowo de
  K’amaa jo o, k’ayo, k’a f’ogo f’olu

  Ebenezeri wa re o, e ma ma se e se
  Ki ma i se nipa agbara Oluwa lo ni imo at’oye
  Ogo t’aiye ri t’on polongo, ire lo bawa se
  Orin Halleluya, Hossana lo gbenu wa kan

  Verse 2 (EmmaOMG)
  E se, ibi t’e ti bere
  E se, ibi t’e ba de
  A dupe Oluwa, ibi t’ee mu wa lo

  Nitori
  Bi koba se t’oluwa, to ti wa ni tiwa
  Eh, Ni bo la ba jasi o
  Amo ni sehin a dupe at’ope da
  T’oripe, awon kan gbeke le keke
  Awon kan gbeke le esin
  Awa ta gbeke le o, ibi to muwa de re
  Ibi ogo ni, la se wipe

  Orin Halleluyah, Orin Hossana o
  Orin Ebenezer, Hossana lo gb’enu wa kan
  Ebenezeri

  Chorus
  Ebenezeri wa re o nibi te ran wa lowo de
  K’amaa jo o, k’ayo, k’a f’ogo f’olu

  Ebenezeri wa re o, e ma ma se e se
  Ki ma i se nipa agbara Oluwa lo ni imo at’oye
  Ogo t’aiye ri t’on polongo, ire lo bawa se
  Orin Halleluya, Hossana lo gbenu wa kan

  Bridge
  Oh oh oh oh
  A pa’nu po a dupe
  Oh oh oh oh
  A korin ayo a m’ope wa

  Oh oh oh oh
  A pa’nu po a dupe
  Oh oh oh oh
  A korin ayo a m’ope wa

  Agbon igbe ibukun aidiye le
  To fi fun wa a a
  La se ndupe

  Oh oh oh oh
  A pa’nu po a dupe
  Oh oh oh oh
  A korin ayo a m’ope wa

  Oh oh oh oh
  A pa’nu po a dupe
  Oh oh oh oh
  A korin ayo a m’ope wa

  Agbon igbe ibukun aidiye le
  To fi fun wa a a
  La se ndupe

  Agbon igbe ibukun aidiye le
  To fi fun wa a a
  La se ndupe
  Agbon igbe ibukun aidiye le
  To fi fun wa a a
  La se ndupe

  Chorus
  Ebenezeri wa re o nibi te ran wa lowo de
  K’amaa jo o, k’ayo, k’a f’ogo f’olu

  Ebenezeri wa re o, e ma ma se e se
  Ki ma i se nipa agbara Oluwa lo ni imo at’oye
  Ogo t’aiye ri t’on polongo, ire lo bawa se
  Orin Halleluya, Hossana lo gbenu wa kan

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *