Home >> Bukola Eshorun

Bukola Eshorun – Agbanilagbatan Lyrics

Lyrics for Agbanilagbatan By Bukola Eshorun

Agbanilagbatan agbanilagbatan ni agbanilagbatan arugbo lailai (2ce)

Bo bati se ileri fun o
Beno loun ri oo
Bo bati soro be no loun ri

Bo bati se ileri fun o
Beno loun ri oo
Bo bati soro be no loun ri
Bo bati pase lori aiye re
Beno loun ri oo
Bo bati soro be no loun ri
Alese alewi…. Alewi alese ni ooo
Bo bati soro be no loun ri

Bo bati se ileri fun o
Beno loun ri oo
Bo bati soro be no loun ri

I put my request before God
I pure my desire before him
Chukuw Ogadima let my heaven be open

I pure my pains before him
I put my shame before God
Chukuw Ogadima let my heaven be open

Opomularo aiye mi
Olu wosan aiye ni o
Mu mi la ginju aiye yi ja o

Olorun Alagbara alagbara Agbaye ni o
Olorun olu wosan oluwosan araye gbogbo.

Olorun alagbara obanla to so ile aye ro
Kosoba tale fi o we o
Olugbeja awa ni ni gba gbobo.

Other Bukola Eshorun Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *