Skip to content
Home » Wakati Adura Didun (Yoruba Hymns)

Wakati Adura Didun (Yoruba Hymns)

  Wakati Adura Didun

  Wakati adura didun!
  T’o gbe mi lo kuro l’ayé,
  Lo ‘waju ite Baba mi,
  Ki n so gbogbo edun mi fun;
  Nigba ‘banuje at’aro,
  Adua  l’abo fun okan mi:
  Emi si bo lowo Esu,
  ‘Gbati mo ba gb’adua didun
  Emi si bo lowo Esu,
  ‘Gbati mo ba gb’adua didun

  Wakati adura didun!
  Iye re y’o gbe ebe mi,
  Lo sod’ eni t’o se ‘leri,
  Lati bukun okan adua:
  B’O ti ko mi, ki n woju Re,
  Ki n gbekele, ki n si gb’ gbo:
  N ó ko gbogb’ aniyan mi le,
  Ni akoko adua didun,
  N ó ko gbogb’ aniyan mi le,
  Ni akoko adua  didun.

  Wakati adura didun!
  Je ki n ma r’itunu re gba,
  Titi n ó fi d’oke Pisga,
  Ti n ó r’ile mi l’okere,
  N ó bo ago ara sile,
  N ó gba ere ainipekun:
  N ó korin bi mo ti n fo lo,
  O digbose! Adua didun,
  N ó korin bi mo ti n fo lo,
  O digbose! adua didun.

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  0 thoughts on “Wakati Adura Didun (Yoruba Hymns)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *