Skip to content
Home » Don-ji » Surplus Ft. Kaburuk – Nake Ne Lyrics

Surplus Ft. Kaburuk – Nake Ne Lyrics

  Lyrics for Nake Ne By Surplus Ft. Kaburuk

  [Verse 1]
  ka taho da ga sama
  Don ka gan yayan ka na masama
  wan da sunayen su ba ya sama
  rubuche a litafi na salama
  tor, sun kira ga sunar ka
  ama ba ka san su ko a rana
  wai sujadan su ai na giki ne
  gidan ma ga shi can su na tsari kasuwanchi
  tor ina dattawa, tambaya neke
  ga su a zaune ka tashi
  ka yashe mulkin ka
  sai ga shi kuwa yau fa sun ki ka
  ama tson ka yafi na su
  ko wada mi ti ga kai nan da su
  sun kai ka ga mutuwa giciye
  bayan kwana ukwu ga kai nan can tseye
  ya mai sarki mai ceto na

  [Bridge]
  wa ya isa
  ya karbi yabo na
  ban gan wani ba sai kai ka dai
  na ji na gani
  kuma yau zan sheda
  uba kai ne maiceto na……

  [Chorus]
  Hallelujah
  Hallelujah
  girma daukaka
  naka ne (4x)

  [Verse 2]
  A sunar ka muka taru
  mun yi bishara ga shi mun karu
  mu ne wayancan yan marayu
  ka taro mu gidan ka Don mu rayu
  har muka zama almajiran ka
  jikin ka muka chi jinin mun sha
  mun rage wa yan waye
  a kwana a tashi aka waye
  yau fa ai mun zama mazaje
  ruhun ka kuwa na tare da mu
  gagararu ba wani shege
  Don zafin mu har kasa yafi chitta
  mun yi bishara har cikin jeji
  dare da rana ko Wanda ma ko
  tubabu na godiya da yabo
  rai ra wakokin mu tare da molo
  hakika kuwa mu na da robo

  [Bridge]
  wa ya isa
  ya karbi yabo na
  ban gan wani ba sai kai ka dai
  na ji na gani
  kuma yau zan sheda
  uba kai ne maiceto na……

  [Chorus]
  Hallelujah
  Hallelujah
  girma daukaka
  naka ne (repeatedly)
  OUTRO
  Tor mai za mu kawo kuwa yau in ba girma da daukaka ba
  Turbaya kaman ni sai ka karbi yabo na kawai
  Mafakata na,ubangijin duniya
  Na gode na gode

  Other Surplus Lyrics
  [display-posts category=”Surplus” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *