Skip to content
Home » Sola Allyson » Sola Allyson – Oro Oluwa Lyrics

Sola Allyson – Oro Oluwa Lyrics

  Lyrics for Oro Oluwa By Sola Allyson

  Oro Oluwa, ko ni lo lai se
  Ife Oluwa, ko ni lo lai se
  Imo Oluwa, ko ni lo lai se

  Oun mo ri e, ko ba mi leru
  Oun mo ri e, ko gbin mi lokan
  O ti e ye ko fo mi laya
  Sugbon mo ti pinu, la ti di mu
  Olorun o dodo ni
  Si be mo pinu lati mu okan ro
  Tori mo mo pe

  Oro Oluwa, ko ni lo lai se
  Ife Oluwa, ko ni lo lai se
  Imo Oluwa, ko ni lo lai se
  Ko ni lo lai se
  Ko ni lo lai se o
  Igbagbo e , lo gbe ileri awon ase mu

  Ibanije le wa, sibe oro e ase
  Ikoro le ko , sugbon adun la ja si
  Mo gboju mi sa pa oke
  Iranwo mi be lati Olorun ododo
  Idaniloju mu ireti wa tori mo mo pe

  Oro re si mi, ko ni lo lai se
  Ife re si mi rere ni, ko ni lo lai se
  Imo Oluwa o, ko ni lo lai se

  Olorun ki se eniyan to ma n se’ke
  O ti wi be, a se be
  Dandan lo n je
  Bo ti le wu ko ri, oro re ase
  Olepe di e, sugbon pe ko ye…hmmm, rarara
  Ofifo a dopo
  Irora a di ironu, ka ni ireti
  Adun, a po, a pe
  Adirigi, aferegere, a pe

  Igbagbo re ko ma mi se, ileri a se
  Igbagbo re ko ma mi se, ileri a ma se
  Igbagbo re ko ma mi se, ileri a se

  Oun o ri le ma ba o leru
  Oun o ri le ma mi e lokan
  O ti e le ma fo o laya
  Sugbon ko ti pinu la ti di mu
  Olorun o dodo ni
  Si be pinu lati mu okan ro
  Tori a jo mo ni pe

  Oro re si wa, ko ni lo lai se
  Ife Oluwa si wa rere ni, ko ni lo lai se
  Imo Oluwa o, ko ni lo lai se

  Oko jo pe o buru ni, ko ni buru fun o omo eniyan
  Oro re ki ye, ko ni lo lai se
  Mojukuro ninu juju to yoka loju re, iranwo wa….mo ju re soke,
  Ko ni lo lai se

  Gba lolu, gba loluto, gba loluto ati oludari, oro e rere ni
  ko ni lo lai se
  eh Oro Oluwa o, ko ni lo lai se
  Ni gba ti mo gbeke le olu emi, mi o ni ri ituju kan lailailai
  ko ni lo lai se
  Mo gba lo luranlowo mi, oun lo ran mi lowo, oro re ko ni lo lai se
  ko ni lo lai se
  Oti wi be, a se be fun mi
  Mo n duro, mo n duro
  ko ni lo lai se
  Eh eh Oro Oluwa, ko ni lo, ko ni lo, ko ni lo lai se
  Gba be, gba be, gba be
  ko ni lo lai se
  Oro re si wa rere ni
  ko ni lo lai se
  Tu ju re ka, tu ju re ka , oro re ko ni lo lai se
  ko ni lo lai se
  Bi o ti le wu ko ri,
  ko ni lo lai se gba be
  hmmm oro Oluwa

  Other Sola Allyson Lyrics
  [display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *