Skip to content
Home » Sola Allyson – Mo Ju Ba Lyrics

Sola Allyson – Mo Ju Ba Lyrics

  Lyrics for Mo Ju Ba By Sola Allyson

  Mo juba Oba, Mo juba Oba
  Iba Eledumare, to ni gbogbo ogo
  Atererekariaye Olorun Awon Omo Ogun
  Mo juba Oba

  Mo juba Oba, Mo juba Oba
  Iba Eledumare, to ni gbogbo ogo
  Atererekariaye Olorun Awon Omo Ogun
  Mo Ju Ba

  Iba Eledumare, Oba to ni gbogbo aye
  Eni nla ti mbe lori ite titi lai lai lai
  Emi mi b’ola fun O o lati ogbun iseda mi
  Mo yi ka otun, mo yi t’osi mo ba ruburubu
  F’Eni naa Alaponlejulo, Eni Ayeraye

  Iwo lo ti mbe, Iwo loo si ma be,
  Leyin Re, ko si mo, Oba titi lai
  Mo sin O, Mo sin O, Mo sin O
  Lat’ogbun emi mi
  Eni naa, Oba naa, Oluwosan, Alaanu
  Gbogbo iseda ati emi, a n b’ola fun O

  Mo juba Oba, Mo juba Oba
  Iba Eledumare, to ni gbogbo ogo
  Atererekariaye Olorun Awon Omo Ogun
  Mo juba Oba

  Iwo ni Oba ti o le pa’poda lailai
  Oba to ti wa ti o si ma be tititi
  Aye mi yio ma fi ibukun fun oruko Re
  Ileke ola, Ipile oye, opin gbogbo ola
  Gbogbo ise Re ni o ma yin O, a n pe O lOba

  Iwo ni Alaanu to f’ebun se mi loso
  O tun fi ogo de ebun to fun mi lade
  Odo Re naa ni gbogbo ogo naa n pada si Oluwa
  Eni naa, Oba naa, Oluwosan, Alaanu
  Gbogbo iseda ati emi, a n b’ola fun O

  Gbogbo ise Re ati emi o
  A n b’ola fun O
  Awon ohun taa ri at’awon ta o ri, won n b’ola fun O
  A n b’ola fun O
  Loke orun lohun, lagbedemeji ile t’a n te, ogo ni f’ooko Re
  A n b’ola fun O
  Iwo ni O ni ike to po, Olola to po, Alaanu to po
  A n b’ola fun O

  Ko si ede naa ni gbogbo aye ti iro ogo Re kii buyo Oluwa
  A n b’ola fun O
  Hiho okun n bu ola fun O, Osa naa n b’ola fun O, gbogbo ise.
  A n b’ola fun O
  Gbogbo ede, gbogbo ijoba, lo n wariri fun Oruko Re
  A n b’ola fun O
  Gbogbo ise Re ati emi
  A n b’ola fun O

  Other Sola Allyson Lyrics
  [display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *