Skip to content
Home >> Sola Allyson

Sola Allyson – Jiji Mo Ji Lyrics

Lyrics for Jiji Mo Ji By Sola Allyson

Jiji mo ji loni o
Mo dupe eleda mi
Mo sun mo ji layo
Ese mi tele ire
Bi mo tin jade lo
Kin se konge ore
Imole oke ko tan sono mi
Anu ko wa mi ri

Kin ma bele ni ni aye
Kin ma rogun agbeda
Arinna kore akoya ibi
Maa mure pada wale
Mosoro jade ase de dun Omo Baba le mi o

Jiji mo ji loni o
Mo dupe eleda mi
Mo sun mo ji layo
Ese mi tele ire
Bi mo tin jade lo
Kin se konge ore
Imole oke ko tan sono mi
Anu ko wa mi ri

Kin ma bele ni ni aye
Kin ma rogun agbeda
Arinna kore akoya ibi
Maa mure pada wale
Mosoro jade ase de dun Omo Baba le mi o

Jiji mo ji loni o
Mo dupe eleda mi
Mo sun mo ji layo
Ese mi tele ire
Bi mo tin jade lo
Kin se konge ore
Imole oke ko tan sono mi
Anu ko wa mi ri

Kin ma bele ni ni aye
Kin ma rogun agbeda
Arinna kore akoya ibi
Maa mure pada wale
Mosoro jade ase de dun Omo Baba le mi o

Other Sola Allyson Lyrics
[display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *