Skip to content
Home » Sola Allyson » Sola Allyson – Igbagbo Lyrics

Sola Allyson – Igbagbo Lyrics

  Lyrics for Igbagbo By Sola Allyson

  Igba miran o ma n se mi bii ki n pada seyin
  Igba miran o ma n se mi bii ki n jowo Re
  Igba ti ‘ji aye ba n ja, bii ki n pada seyin
  Igba t’okan mi poruru, bii ki n jowo Re
  Sugbon mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Sugbon mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Igbagbo mi duro lori ododo Re
  Iwo lapata ayeraye, ibi isadi mi
  B’okan mi poruru, ko le p’ase Re da lailai
  Iwo s’olododo, mo si mo O ni Alaanu
  Igbagbo mi ro mo O, Iwo ni agbara mi
  Oke ni mo f’okan si, ibi ti iranwo gbe wa

  Fun mi lokun atoke wa, ki n mase pada seyin
  Ki n ma sise ninu iriri, ki n mase jowo Re
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Iriri aye a maa fe so ‘yan d’eni o ni ‘gbagbo
  Sibe mi o gbeke l’ohun kan leyin agbara Re
  Ogbon ori eeyan o le roo ja, eto too ni lailai
  Koda b’okan mi se ‘yemeji, ileri too se o duro
  Abrahamu, Serah, won rerin looto ntori o dabi pe yeye ni
  Sibe won d’eni itokasi fun ibukun pipe

  Fun mi lokun atoke wa, Iwo ni Alatileyin
  Ki n ma subu, ki n la ajo yi ja, ki n mase jowo Re
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo
  Mo mo daju Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Igba miran o ma n se mi bii ki n pada seyin
  Igba miran o ma n se mi bii ki n jowo Re
  Igba ti ‘ji aye ba n ja, bii ki n pada seyin
  Igba t’okan mi poruru, bii ki n jowo Re
  Sugbon mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Sugbon mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Igbagbo mi duro lori ododo Re
  Iwo lapata ayeraye, ibi isadi mi
  B’okan mi poruru, ko le p’ase Re da lailai
  Iwo s’olododo, mo si mo O ni Alaanu
  Igbagbo mi ro mo O, Iwo ni agbara mi
  Oke ni mo f’okan si, ibi ti iranwo gbe wa

  Fun mi lokun atoke wa, ki n mase pada seyin
  Ki n ma sise ninu iriri, ki n mase jowo Re
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Iriri aye a maa fe so ‘yan d’eni o ni ‘gbagbo
  Sibe mi o gbeke l’ohun kan leyin agbara Re
  Ogbon ori eeyan o le roo ja, eto too ni lailai
  Koda b’okan mi se ‘yemeji, ileri too se o duro
  Abrahamu, Serah, won rerin looto ntori o dabi pe yeye ni
  Sibe won d’eni itokasi fun ibukun pipe

  Fun mi lokun atoke wa, Iwo ni Alatileyin
  Ki n ma subu, ki n la ajo yi ja, ki n mase jowo Re
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo mo, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo gba, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Mo mo daju Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo
  Tori mo mo, Iwo ni Eni ti kii ko ni sile
  Bee ni mo gba, Iwo ni Eni to s’olododo

  Other Sola Allyson Lyrics
  [display-posts category=”Sola Allyson” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *