Skip to content
Home » Samuel Isaiah » Samuel Isaiah – Oke Osisi Lyrics

Samuel Isaiah – Oke Osisi Lyrics

  Lyrics Oke Osisi By Samuel Isaiah

  CHORUS:
  Odo miri Bethsaida Jehovah bu  Oke Osisi
  Onye neme nma Eze eligwe bu Oke Osisi
  Jehovah Shammah onye mji eme onu Oke Osisi
  Odum ebo Judah anam asi gi,  Oke Osisi
  The beginning and the end wo, Oke Osisi
  Alpha na Omega I am saying You are, Oke Osisi
  See am say my life don better o, Oke
  Baba God na him do am for me, Oke Osisi
  From thousandnaire I become millionaire, Oke Osisi
  See am say I don turn billionaire, Oke Osisi
  No be say I do am by my power, Oke Osisi
  Na by his grace and God power, Oke Osisi
  Because of that I go shout hallelujah, Oke Osisi
  Baba God don put me on top of tower, Oke Osisi
  Join me celebrate I’m going higher, Oke Osisi
  Me and my family we have a father, Oke Osisi
  Jubilate shout hallelujah, Oke Osisi
  Jireh shout hallelujah, Oke Osisi
  Hallelujah hallelujah God na, Oke Osisi
  Hallelujah hallelujah hallelujah, Oke Osisi
  Hallelujah hallelujah hallelujah, Oke Osisi
  Hallelujah hallelujah hallelujah, Oke Osisi

  SOLO:
  Chineke nna imego kwa nwa ogbonye ba ogalanya,
  Onu nile umu uwa koro mu aghoworom ochi
  Is nebe ana ekpofu ahiahia Bulie nwa gi elu
  Onye ahu mere mu eze Anam asi ya o

  BRIDGE:
  Chineke nna ndewo ndewo
  Onye kere uwa ndewo imela
  Chineke nna ndewo ndewo
  Onye kere uwa ndewo Oke Osisi

  CHORUS:
  Odomiri Bethsaida Jehovah bu  Oke Osisi
  Onye nenma Eze eligwe bu Oke Osisi
  Jehovah Shammah onye mji eme onu Oke Osisi
  Odum ebo Judah anam asi gi,  Oke Osisi
  The beginning and the end wo, Oke Osisi
  Alpha na Omega I am saying You are, Oke Osisi
  See am say my life don better o, Oke Osisi
  Baba God na him do am for me, Oke Osisi
  From thousandnaire I become millionaire, Oke Osisi
  See am say I don turn billionaire, Oke Osisi
  No be say I do am by my power, Oke Osisi
  Na by his grace and God power, Oke Osisi
  Because of that I go shout hallelujah, Oke Osisi
  Baba God don put me on top of tower, Oke Osisi
  Join me celebrate I’m going higher, Oke Osisi
  Me and my family we have a father, Oke Osisi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *