Skip to content
Home » Psalmos – Ku Ise Lyrics

Psalmos – Ku Ise Lyrics

  Lyrics for Ku Ise By Psalmos

  Intro

  Mo wo waju mi, mo ri owo yin
  Mo wo eyin wo, mo ri ife yin
  Won wa bere lo wo mi pe bawo ni mo se se
  Mo so fun won wipe eeeeee

  Emi na ko o Olorun oba ma ni
  Olorun oba ma ni
  Olorun oba ma ni

  Emi na ko o Olorun oba ma ni
  Olorun oba ma ni
  Olorun oba ma ni

  Chorus

  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo
  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo

  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo
  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo

  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo
  Moni Baba kan oo
  Moni Baba kan ooo
  Baba ara to mo iyi omo

  Verse 1

  Oluwa ku ise
  Eh eh eh
  Ku isee…
  Eh eh eh
  Ku isee…
  Oooooooooo

  Oluwa ku ise oooo
  Eh eh eh
  Ku isee…

  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  (elo o se ye)
  Eterete ooo Baba ku ise
  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  (elo o se ye)
  Eterete ooo Baba ku ise
  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  (elo o se ye)
  Eterete ooo Baba ku ise

  Oluwa ku ise
  Iba mi ku ise
  Oluwa ku ise
  Iba mi ku ise

  Ku ise, Ku ise, Ku ise, Ku ise, Ku ise

  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  Eterete ooo Baba ku ise
  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  Eterete ooo Baba ku ise

  Mo de wa so pe
  Ni mo de wa so pe oo
  Mo de wa so pe
  Ni mo de wa so pe oo

  O ni kan she lo ore ire bo…
  Orun bi o ni…
  Emi kan se lore iwo nbo…
  Mo de ya so pe oooo ehhh.

  (Kenny Kore)

  Eyin bi olode o ba ku
  Oju ide re kin ru ikoriko
  Ko sa aseyin olubori
  Ato fi arati bi oke

  Ti emi
  A le mi no emi
  Ti mo fi goke odo afara tanja
  Ara efi oju ire wo mi
  Eniya efi owo anu kan mi
  Emi na ko..

  Eledumare ni
  Olorun mi ahhh
  Baba mi

  Eledumare
  Ogba gba ti gba alara ilara
  Oba aa ji ki
  Oba aa ji rii
  Ehhh eyin
  Ehhh beeee

  Chorus

  Oni ko bi o su bu mo ro bi oo
  Eterete ooo Baba ku ise

  Interlude

  Oni kan wi o subu
  maro guro ehhh
  maro guro ehhh
  Oooo…ooooooooooo

  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe

  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe
  Mo de wa so pe

  Other Psalmos Lyrics
  [display-posts category=”Psalmos”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *