Skip to content
Home » Pat Uwaje-King » Pat Uwaje-King – Hossanah Lyrics

Pat Uwaje-King – Hossanah Lyrics

  Lyrics for Hossanah By Pat Uwaje-King

  Verse
  Eni ba mo re
  Eni ba mo re
  Eni ba mo re Jesu
  Ko… ba mi gbega
  E… mi mo re
  Mo gbe Jesu ga

  Eni ba mo re Jesu
  Ko ba mi gbega o
  Ko ba mi gbega o
  Eni ba mo ore Baba
  Ko ba mi gbega o
  Ko ba mi gbega o
  Ko ba mi gbega o

  Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
  Olore mi, Alaanu mi
  Ope ye o o
  Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
  Olore mi, Ala a nu mi
  Ogo ye o o

  Chorus
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana  (si Baba loke)

  Verse
  Eni ba mo ore Jesu
  Ko ba mi gbe ga oo
  Ko ba mi gbe ga oo
  Ko ba mi gbe ga oo

  Eni ba mo Ore Baba
  Ko ba mi gbe ga oo
  Ko ba mi gbe ga oo
  Ko ba mi gbe ga oo

  Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
  Olore mi, Alaanu mi
  Ope ye o o
  Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
  Olore mi, Alaanu mi
  Ogo ye o o

  Chorus
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana

  Bridge
  Egbe ori yin soke eyin enu ona
  Ejeki a jumo gbe yin soke
  Eyin ilekun aiye raye
  Ki Oba ogo ki o wole
  Tani Oba ogo yi?
  Olorun alagbara,
  Oba ti o po ni ipa ati agbara
  Papa nla tin jo toun toun
  Efufu tin mile etiti ti ti

  Mimo Mimo
  Mo ju ba re
  Mimo Mimo
  Mo be o ga
  Aladewura
  Mimo mimo
  Mo se ba re
  Mimo mimo
  Mo gbe o ga
  Mo yin o logo o…

  Chorus
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana

  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana
  Ha…llelluyah… Ho…ssana

  Other Pat Uwaje-King Lyrics
  [display-posts category=”Pat Uwaje-King” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *