Skip to content
Home >> Pat Uwaje-King

Pat Uwaje-King – Hossanah Lyrics

Lyrics for Hossanah By Pat Uwaje-King

Verse
Eni ba mo re
Eni ba mo re
Eni ba mo re Jesu
Ko… ba mi gbega
E… mi mo re
Mo gbe Jesu ga

Eni ba mo re Jesu
Ko ba mi gbega o
Ko ba mi gbega o
Eni ba mo ore Baba
Ko ba mi gbega o
Ko ba mi gbega o
Ko ba mi gbega o

Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
Olore mi, Alaanu mi
Ope ye o o
Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
Olore mi, Ala a nu mi
Ogo ye o o

Chorus
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana  (si Baba loke)

Verse
Eni ba mo ore Jesu
Ko ba mi gbe ga oo
Ko ba mi gbe ga oo
Ko ba mi gbe ga oo

Eni ba mo Ore Baba
Ko ba mi gbe ga oo
Ko ba mi gbe ga oo
Ko ba mi gbe ga oo

Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
Olore mi, Alaanu mi
Ope ye o o
Iyin ati Ope ni mo muwa Baba
Olore mi, Alaanu mi
Ogo ye o o

Chorus
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana

Bridge
Egbe ori yin soke eyin enu ona
Ejeki a jumo gbe yin soke
Eyin ilekun aiye raye
Ki Oba ogo ki o wole
Tani Oba ogo yi?
Olorun alagbara,
Oba ti o po ni ipa ati agbara
Papa nla tin jo toun toun
Efufu tin mile etiti ti ti

Mimo Mimo
Mo ju ba re
Mimo Mimo
Mo be o ga
Aladewura
Mimo mimo
Mo se ba re
Mimo mimo
Mo gbe o ga
Mo yin o logo o…

Chorus
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana

Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana
Ha…llelluyah… Ho…ssana

Other Pat Uwaje-King Lyrics
[display-posts category=”Pat Uwaje-King” exclude_current=”true”]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.