Skip to content
Home » Akorede Greatstar » Oreoluwani Praise – Ifarahan Ogo Ft. Akorede Greatstar Lyrics

Oreoluwani Praise – Ifarahan Ogo Ft. Akorede Greatstar Lyrics

  Lyrics for Ifarahan Ogo By Oreoluwani Praise Ft. Akorede Greatstar

  Oni Ohun T’Oluwa Fe Fi Mi Se
  To Fi Damisi Dooni oooooo
  Oni Ohun T’Oluwa Fe Fi Mi Se
  To Fi Damisi Dooni oooooo

  INSTRUMENTAL
  PERCUSSION

  Oni Ohun T’Oluwa Fe Fi Mi Se
  To Fi Damisi Dooni
  Ntori
  Ogo Po Lori
  Ogo Po Laye oooo
  Kaye To Ma Beere pe nibo
  L’Ogo Yen Wa
  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Okuta Ta Soo Funmi ooooo
  Looto Lo ba Igi Araba Mi
  Sugbon O Je Ki Igi Ara Mi o Wo
  Mo Wa Ranti Wipe
  Oni Ohun to Fefimise
  Alaabo Emii Mi
  Shaa Ma Daabobo Mi Loooo

  Blessed assurance, Jesus is mine
  Oh, what a foretaste of glory divine
  of salvation, purchase of God
  Born of His spirit, washed in His blood
  Ooooooooh
  This is my story, this is my song
  Praising my Savior all the day long
  This is my story, this is my song
  Praising my Savior all the day long

  Oni Ohun T’Oluwa Fe Fi Mi Se
  To Fi Damisi Dooni
  Ogo Po Lori
  Ogo Po Laye oooo
  Kaye To Ma Beere pe nibo
  L’Ogo Yen Wa
  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  OREOLUWA
  Osan wa to pon
  Laye nse njuko Lu o
  Eyin onn Juko Lu to Jabo
  Koni K’igi Ma So Tuntun o
  Awa ma R’ogoo Lo
  Ntoripe Ogo Po
  Laye Wa
  Igbagbo wa nwo o
  Olorun Ogo
  Ko Bawa Gbogun Aiye Wa Mii
  Emi Akorede Greatstar
  Lo Sope Awa Ma R’ogoo Lo lololol
  Laiye Wa

  INSTRUMENTAL

  Tete wa b’ogun Aiye Wa wi, K’ogo wa tete Soro Soke

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Sebi Won Lomo to Maa ga woni esee re atinrin

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Ewe Kan oni Jabo Lara Igi K’Olorun Maami tete je o ruwe

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Eyii tooti se Ko Made Baje ooooo

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Awon Ton Binu Ogo o Ida Olorun Ko Maa Bawon Gan Ni

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Adabi tin Bati pe Oruko Miran LEYIN Oruko Jesu Yi Lasan

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Se beri pe Ori Tobati Pe Nile Dandan O Ma Diire Ni

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Ise Nbe Lorii Lati Je Iranwo Loku Baba Gbe Iranlowo Dude

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Je K’ogo Ko Faranhan ko Faranhan Iyen Mini Aiye Mi Jesu

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Ogo Wa Ko Mase Woni Komase Wookun Je Ka R’ogoo Lo oooo

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Loju Awon To Fe Foruko Olorun Bu Wa Jekan Foruko Olorun Ponwaleee

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Je k’OGO Ko Faranhan Ki Gbogbo Oju Riii oooo

  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Je k’OGO Ko Faranhan Kemi Le Wa Gbegba Ope eé
  Je K’Ogo
  Ko Faranhan Laye Mi

  Other Oreoluwani Praise Lyrics
  [display-posts category=”Oreoluwani Praise” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *