Skip to content
Home » Ope Gold » Ope Gold – Ipe Mi Lyrics

Ope Gold – Ipe Mi Lyrics

  Lyrics for Ipe Mi By Ope Gold

  [Chorus]
  Olorun ma je n sope danu
  Oluwa ma je n fipe sofo
  Ki n le sare ije mi lasala..
  Ki n gba kaabo omo odorere

  [Verse 1]
  Ebun nikan o to lati satona ipe
  Tori ebun atipe ohun oto loje
  O leni ebun sugbon ki o ma gba ipe
  Birarewo nje mogba ipe ni
  Ooto ni pe a pe o o kilo n fise
  Dagaru gbaboru nikan nipe tire
  Sora kina re ma baa dokunkun iwo ti a gba dide fun telomiran

  [Verse 2]
  Sora fun pepe ti o ti n gbadura
  Owo o si fun pepe mo bi tigbakan
  Isefefe asan ati sekarimi o
  Loku ninu ijo baba GBE wa dide
  Ifarahan ogo a maa mupe dagba
  Katowi ki a to fo onigbowo a de
  Ailegbadura a maa muni sina
  Ka ma ba a gba ogo sonu laye re

  [Verse 3]
  Dakun wa o jeka soro isiti
  Matori owo so ipe re nu o
  Matori owo firo bo ooto mole
  Tori ojo kan nbo to ni se a de
  Masese lara ipe bolorun soro o
  O damiloju wipe koni salai gbo
  Fi gbagbo sope ipe mi a dide o…
  Tori iranwo orun a dide fun o

  Call.:
  Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja

  Resp:Orimi LA o GBE soke maa saseye loruko jesu

  Call:
  Ipemi o ni di tan un o ni tan o ki n to tan baba

  Call:
  Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja

  Call:
  Opin re ni ka de orun ka si gba kaabo omo odo rere

  Call:Mase kan ju ola o ninu ipe re okan ni kogbala o

  Video : Ipe Mi By Ope Gold

  [embde]

  IPEMI official video

  Other Ope Gold Lyrics [display-posts category=”Ope Gold” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *