Skip to content
Home >> Oluwatoyin Adesemowo

Oluwatoyin Adesemowo – Agbanilagbatan Lyrics

Lyrics for Agbanilagbatan By Oluwatoyin Adesemowo

Agbanilagbatan

Eyin lalagbawi mi,
eyin lalagawimi
Jesu lalagbawimi abganilagbatun emasun
Agbani lagatan ema seun
Oba tunbani se le aye – 2x

Ogbenu mudia sola ema seun- call
Agbani lagbatun emaseun-response

Ogbeninu adelobo sogo e… call
Agbanilagbatunemaseun- response

Apanulatosolerayero- call
Agbanilagbatun ema esun- response

Erujejeton mibgokijiji e- call
Agbanilagbatun emaseun- response

Ekun oko faaraoho ese.. call
Abgbani ni lagbatun ema seun-response

Mimo mimo tun gbeninumo esun -call
Agbanilagbatun ema sun- response

Enyilalagbawimi2x
Jesu lalagbawimi

Agbanilagbatun ema seun

Eyinlalagawe mi
Eyinlalaga wimi

Abgbani lagbatoun

Leave a Reply

Your email address will not be published.