Skip to content
Home » Oluwatoyin Adesemowo » Oluwatoyin Adesemowo – Agbanilagbatan Lyrics

Oluwatoyin Adesemowo – Agbanilagbatan Lyrics

  Lyrics for Agbanilagbatan By Oluwatoyin Adesemowo

  Agbanilagbatan

  Eyin lalagbawi mi,
  eyin lalagawimi
  Jesu lalagbawimi abganilagbatun emasun
  Agbani lagatan ema seun
  Oba tunbani se le aye – 2x

  Ogbenu mudia sola ema seun- call
  Agbani lagbatun emaseun-response

  Ogbeninu adelobo sogo e… call
  Agbanilagbatunemaseun- response

  Apanulatosolerayero- call
  Agbanilagbatun ema esun- response

  Erujejeton mibgokijiji e- call
  Agbanilagbatun emaseun- response

  Ekun oko faaraoho ese.. call
  Abgbani ni lagbatun ema seun-response

  Mimo mimo tun gbeninumo esun -call
  Agbanilagbatun ema sun- response

  Enyilalagbawimi2x
  Jesu lalagbawimi

  Agbanilagbatun ema seun

  Eyinlalagawe mi
  Eyinlalaga wimi

  Abgbani lagbatoun

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *