Skip to content
Home » Popular Yoruba Gospel Songs Lyrics » Olorun mi Iwo loju ti mo fin riran

Olorun mi Iwo loju ti mo fin riran

  Olorun mi
  Olorun mi
  Iwo loju ti mo fin riran
  Iwo ni kokoro ti mo fin shilekun
  Iwo lorin ti mo un ko
  Ina aye e ko je ko jo mi
  Kini mo ni ti mo le fun o o?
  Mo wo le mo wa juba re.
  Olorun mi

   

  Olorun mi
  Olorun mi
  Iwo loju ti mo fin riran
  Iwo ni kokoro ti mo fin shilekun
  Iwo lorin ti mo un ko
  Ina aye e ko je ko jo mi
  Kini mo ni ti mo le fun o o?
  Mo wo le mo wa juba re.
  Olorun mi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *