Skip to content
Home » Uncategorized » Olorun aiye at’orun (Yoruba Hymn)

Olorun aiye at’orun (Yoruba Hymn)

  1. Olorun aiye at’orun
  To da orun at’irawo
  Iye Re ni gbogbo wa ngba
  ‘Wo lo nru ife wa soke

  2. Iwo l’orun ododo wa
  Lati s’amona wa l’osan
  Iwo n’imole wa l’oru
  Irawo ti ntan yi wa ka

  3. B’iwo ba kuro lodo wa
  Okunkun y’o bow a mole
  Anu Re nikan l’a romo
  Lati segun gbogbo ese

  4. Iwo njoba l’oke, n’ile
  Otito ni imole Re
  Ogo Re l’awa nsaferi
  A ko fe ogo t’ara wa

  5. F’otito Oro Re han wa
  Lati so wa d’ominira
  Mu k’okan wa gbona loni
  K’a f’ara wa rubo fun O

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *