Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Okan mi, yin Oba orun (Yoruba Hymn)

Okan mi, yin Oba orun (Yoruba Hymn)

  1. Okan mi, yin Oba orun
  Mu ore wa s’odo Re
  ‘Wo t’a wosan t’a dariji
  Tal’a ba ha yin bi Re
  Yin Oluwa! Yin Oluwa!
  Yin Oba ainipekun

  2. Yin fun anu t’O ti fihan
  F’awon baba n’nu ‘ponju
  Yin I, okan na ni titi
  O lora lati binu
  Yin Oluwa! Yin Oluwa!
  Ologo n’nu otito

  3. Bi baba ni O ntoju wa
  O si mo ailera wa
  Jeje l’O ngbe wa l’apa Re
  O ngba wa lowo ota
  Yin Oluwa
  Anu Re yi aiye ka

  4. A ngba b’itanna eweko
  T’afefe nfe, t’o si nro
  ‘Gbati a nwa ti a si nku
  Olorun wa bakanna
  Yin Oluwa
  Oba alainipekun

  5. Angeli, e jumo bawa bo
  Enyin nri lojukoju
  Orun, osupa e wole
  Ati gbogbo agbaiye
  E ba wa yin
  Olorun Olotito

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *