Niwaju ite anu (Yoruba Hymn)

1. Niwaju ite anu
Awa wole fun o
Awa nyin O, Oluwa
O dun lati mo O

2. Awa njuba re Jesu
Enit’ a pa fun wa
Iwo t’O njoba l’oke
T’O si tun npada bo

3. Awa njuba Re, Jesu
Fun irapada wa
Iwo fe wa l’afetan
Awa y’o ma yin O

4. Awa njuba Re Jesu
Ope la lo ye O
Titi l’a o ma yin O
Ao si se O l’ Oba

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *