Skip to content
Home » Niwaju ite anu (Yoruba Hymn)

Niwaju ite anu (Yoruba Hymn)

  1. Niwaju ite anu
  Awa wole fun o
  Awa nyin O, Oluwa
  O dun lati mo O

  2. Awa njuba re Jesu
  Enit’ a pa fun wa
  Iwo t’O njoba l’oke
  T’O si tun npada bo

  3. Awa njuba Re, Jesu
  Fun irapada wa
  Iwo fe wa l’afetan
  Awa y’o ma yin O

  4. Awa njuba Re Jesu
  Ope la lo ye O
  Titi l’a o ma yin O
  Ao si se O l’ Oba

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *