Ngo Sunmo’O, Olorun (Yoruba Hymns)

Ngo Sunmo’O, Olorun

Ngo sunmo’O, Olorun,
Ngo sunmo’O, Olorun,
Ngo sunmo
Bo tile se’ponju
L’omumi wa
Sibe, orin mi je;
Ngo sunmo’O, Olorun,
Ngo sunmo

Ni’ona ajo mi
B’ile ba su
Bi okuta si je
Irori mi;
Sibe, n’nu ala mi
Ngo sunmo’O,Olorun,
Ngo sunmo

Nibe, jeki nr’ona
To l0 s’orun;
Gbogbo’ohun t’O fun mi
Nin’anuRe
Angel’lati pe mi
Sunmo’ 0, Olorun mi;

Nje ‘gbati mo ba ji
Em’o yin 0;
Ng 0 f’akete mi se
Betel’ fun 0;
Be, ninu osi mi,
Ng 0 sunmo’O, Olorun

Gba mba fi ayo lo
S’oke orun
To ga ju orun lo
S’oke giga
orin mi yio je
Ng 0 sunmo’O, Olorun,
Ngo sunmo O.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *