Mike Abdul – Baba Ese Ft. Yoruba Mass Choir Lyrics

Lyrics for Baba Ese By Mike Abdul Ft. Yoruba Mass Choir

[Verse]
Aran’ni Ba’nise
Oranmo ni’se f’aya ti
Afun’ni ma ma wo’be
Adaso S’ni loru ma siregun
Eyin le gbemi gbemi d’oke
Eyin le fun’ni fun’ni l’ayo
Mi o mo pe mo le de’be
Grace and mercy gbemi de’be

[Chorus]
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Adupe, E ma seun
(Eseun)

[Verse]
Ada’ni ma gbagbe
Amuni’bare gbeni d’oke
Ogo ti o se’bo oo
Irawo mimo owuro l’otan
Eyin le gbeni gbeni d’oke
(Gbeni d’oke)
Eyin le fun’ni fun’ni l’ayo
(Funi l’ayo)
Mi o mo pe mo le de’be
Grace and mercy gbemi de’be

[Chorus]
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
(Eseun)
Adupe, E ma seun
(Eseun)

[Bridge]
Merciful God O
Reliable God O
All Sufficient God o
Dependable God (x2)

[Chorus]
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
Adupe, E ma seun
Baba Ese, Ese, Ese o
Adupe, E ma seun
Adupe, E ma seun

Video : Baba Ese By Mike Abdul Ft. Yoruba Mass Choir

Other Mike Abdul Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *