Man Of Praize – Ima Abasi Lyrics

Lyrics for Ima Abasi By Man Of Praize

[Chorus]
Ima Enyene nyor
Akwa Ima-Abasi Enyene nyor
Utibe ima Jesus ima eke anyangake owo ifiok
Ima Abasi ye owo Enyene nyor oh

[Verse]
Toto’ ke uyen mmi tutu edysim mfin oh
Ami moyom
Moyom ami nkwe
Utor ima eyemi ima eke anamde mi nkwo ndara
Ima Abasi ye owo Enyene nyor

Sese se ima anam kap di se se Obong anamde ono mi oh,
Jesus osio me ke itieh ukud onyung anam yak nkwo nyung Dara
Utor ima enye emi oh
Ima eke anyangake owo ifiok ima Abasi ye me oh
Enyene nyor o.

[Chorus]
Ima Enyene nyor
Akwa Ima-Abasi Enyene nyor
Utibe ima Jesus ima eke anyangake owo ifiok
Ima Abasi ye owo Enyene nyor oh

[Coda]
Oh oh oh oh oh
Ima ofo ekem mi udeme
(3x)

Other Man Of Praize Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *