Kii Se L’ainireti (Yoruba Hymns)

Kii Se L’ainireti

Kii se l’ainireti,
Ni mo to wa;
Kii se l’aini ‘gbagbo,
Ni mo kunle;

Ese ti gori mi,
Eyi sa l’ebe mi,
Eyi sa l’ebe mi
Jesu ti ku.

A! ese mi po ju,
O pon koko
Adale, adale,
Ni mo n d’ese

Ese aiferan Re,
Ese aigba O gbo,
Ese aigba O gbo,
Ese nlanla!

Oluwa mo jewo
Ese nla mi;
O mo bi mo ti ri,
Bi mo ti wa;

Jo, we ese mi nu!
K’ okan mi mo loni,
K’okan mi mo loni,
Ki n di mimo.

Olododo ni o,
O n dariji;
L’ese agbelebu,
Ni mo wole;

Je k’eje iwenu,
Eje odagutan
Eje Odagutan,
We okan mi.

Gba naa, alafia,
Y’o d’okan mi;
Gba naa, n o ba O rin,
Ore airi;

Em’ o f’ara ti O,
Jo ma to mi s’ona
Jo ma t? mi s’ona
Titi aiye.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *