Skip to content
Home » Johnlord » Johnlord – Oruko Jesu Ft. STO Lyrics

Johnlord – Oruko Jesu Ft. STO Lyrics

  Lyrics for Oruko Jesu By Johnlord Ft. STO

  [Intro]
  Si kiyesi
  Ati fun wa ni Oruko kan
  Eyi to ju gbogbo oruko lo
  Pe l’oruko Jesu
  Ni ki gbogbo ekun ma wole

  [Chorus]
  Oruko Jesu ni o
  Oruko Jesu ni O lagbara
  Oruko Jesu ni o
  Oruko Jesu ni O me ru sa
  Oruko Jesu ni o
  Oruko Jesu ni o o o
  Oruko Jesu ni
  Oruko Jesu ni o
  Esu gbo ohun Re o sa
  Ota gbo ohun Re o sa
  O so yes Sir
  The Name above every Name
  Name of Jesus
  At the mention of His Name
  Every knee must bow

  [Verse 1]
  Oruko Jesu yi dun ju
  O ti po to oti popo ju
  Oruko to le oso wogbo
  To le aje wole
  To le iwin lo s’aginju
  Oruko to ji oku dide
  To tu ide to tun ja ide
  Tin ba paro ko bi Babalola
  Abi ko bi woli mi Hezekiah
  Nothing You need wey no dey His Name
  Dat na why I go keep on proclaim
  Salvation sure deliverance sure
  As long as You confess Jesus Name
  Oruko Jesu lo mo ri mi wu
  Oruko Jesu lo mu nu mi dun
  So fun oluawo, ko wa towo
  Ko ma ba se ku si nu idewo

  [Verse 2]
  Tan ba n le e lo ju orun
  Mase foya ko pe Jesu
  Nibiti Jesu wa ewu ko si
  Eru kosi ibi kosi
  Bere lowo peteru ni Acts
  To foruko Jesu se wonder
  Authority has been given to us
  To cast out demons in the Name of Jesus
  Emi esu kuro larami
  Ibanuje kuro lara mi
  Ase’eri fitinati
  In Jesus Name comot for my body
  For He gave us power and authority
  To cast out demons and cure diseases
  To preach the kingdom of God and heal the sick

  [Bridge]
  Oya pe Call the Name
  Put on Your praise no dey wait
  Jesu ti kore da sile
  Mutire ko ma lo la sile
  O korede ire wole
  Alafia aikubale oro de
  O korede ire wole
  Alafia aikubale oro de

  [Outro]
  Wo b’oruko Oluwa se dun to
  The Name of Jesus
  The Name of Jesus
  B’oruko Oluwa se dun to

  Video : Oruko Jesu By Johnlord Ft. STO

  Johnlord - ORUKO JESU Ft. STOMusic (Official Music Video)

  Other Johnlord Lyrics
  [display-posts category=”Johnlord” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *