Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Gbogbo Eyin Ti Ngbe Aye (Yoruba Hymns)

Gbogbo Eyin Ti Ngbe Aye (Yoruba Hymns)

  Gbogbo Eyin Ti Ngbe Aye

  1  Gbogbo eyin ti ngbe aye
  E f ayo korin s’Oluwa;
  F’iberu sin, e yin l’ogo
  E wa s’odo Re, k’e si yo.

  2  Oluwa, On ni Qlorun,
  Laisi ’ranwo wa O da wa;
  Agbo Re ni wa, O mbo wa;
  O si fi wa s’agutan Re.

  3  Nje, f’iyin wo ile Re wa
  F’ayo sunmo agbala Re;
  Yin, k’e bukun oruko Re,
  ’Tori o ye be lati se.

  4 Ese! rere l’Olorun wa,
  Anu Re o wa titi lae,
  Oto Re ko fi ’gbakan ye,
  O duro lat’ irandiran.
  Amin.

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *