Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Gbo orin idasile (Yoruba Hymns)

Gbo orin idasile (Yoruba Hymns)

  1. Gbo orin idasile
  Ti ndun bi ohun ara
  Bi iro omi okun
  ‘Gbati igbi re ba nru
  Halleluya! Olorun
  Olodumare njoba
  Halleluya! k’orin yi
  Dun yi gbogbo aiye ka

  2. Halleluyah! Gbo iro
  Lati aiye de orun
  Ti nji gbogbo enia
  Loke ati n’isale
  Oluwa gba isegun
  O ti teri ota ba
  Gbogbo ijoba aiye
  Di ijoba Omo Re

  3. Y’o joba yi aiye ka
  Pelu agbara Re nla
  Y’o joba ‘gbati orun
  At’aiye ba koja lo
  ‘Gbana ni opin y’o de
  Ao segun gbogbo ota
  Halleluyah! Olorun
  Pelu Krist’ l’ohun gbogbo

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *