Skip to content
Home » Uncategorized » Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa (Yoruba Hymn)

Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa (Yoruba Hymn)

  1. Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa
  Ki aiye k’okiki ife Re nla
  Fi iyin fun! Enyin Angeli ologo
  F’ola at’ogo fun oruko Re
  B’Olusoagutan,Jesu y’o to omo Re
  Apa Re lo ngbe won le lojojo
  Enyin enia mimo ti ngb’oko Sion
  Fi iyin fun, Pelu orin ayo

  2. Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa
  Fun wa O t’eje Re sile, O ku
  On ni apata ati’reti ‘gbala wa
  Yin Jesu ti a kan m’agbelebu
  Olugbala t’O f’ara da irora nla
  Ti a fi ade egun de lori
  Eniti a pa nitori awa eda
  Oba ogo njoba titi lailai

  3. Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa
  Ki ariwo iyin gba orun kan
  Jesu Oluwa njoba lai ati lailai
  Se l’Oba gbogbo‘enyin alagbara
  A segun iku; Fi ayo rohin na ka
  Isegun re ha da, isa-oku?
  Jesu ye! Ko tun si wahala fun wa mo
  ‘Tori O l’agbara lati gbala

  1 thought on “Fi iyin fun! Jesu Olurapada wa (Yoruba Hymn)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *