Skip to content
Home >> Femi Felix

Femi Felix – Oghene Doh Lyrics

Lyrics for Oghene Doh By Femi Felix

Verse 1
Eseeee, Baba ese
Modupe, Baba modupe
Ese eeee, Baba ese
Fun Ore gbogbo ti ese funmi
Ese, Baba ese
Modupe, Baba modupe

Oghene doh doh doh doh
Imela o Chineke
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chinke
Nagode Yesu
Baba modupe
Nagode Yesu
Baba ese
Modupe o o o o
Modupe o

Chorus
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chineke
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chinke
Nagode Yesu
Baba modupe
Nagode Yesu
Baba ese
Modupe o o o o
Modupe o

Oghene doh doh doh doh
Imela o Chineke
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chinke
Nagode Yesu
Baba modupe
Nagode Yesu
Baba ese
Modupe o o o o
Modupe o

Verse 2
Loruko Jesu lo beta my life
Loruko Jesu logbe mi ga
Loruko Jesu lo’taye mi se
From grass to grace
From nobody to somebody
From nothing to something
Loruko Jesu o lo seyi funmi
Jesus name na super super
O Lord my God
To you I give all my praise

Chorus
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chineke
Oghene doh doh doh doh
Imela o Chinke
Nagode Yesu
Baba modupe
Nagode Yesu
Baba ese
Modupe o o o o
Modupe o

RAP
Ok, Femi Felix on the MiC
Dblizzbaba let go

Ema yin Oluwa
Ema yin
Eyin iranse Oluwa
Ema yin Oruko Oluwa
Sebi oun loluwa
Gbanigbani ti gbani
Ogbagba ti gba alailara
Obanla to gba wa
Lowo kiniun aiye
Agbani lojo ogunle
Ajagun
Asegun
Alani
Asanni
Atayese
Arabaribiti
Aribirabata
Obirikiti aji pojo ikuda
Baba agba
Your excellency
Modupe sir
Ese sir

Bridge
Vocal:- Ese o Jesu esegan Baba
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Ese o Jesu esegan Baba
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Mafijo mi yin Jesu logo o o
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Emi ase bi Davidi Oba
Resp:- Ese o Jesu esegan

Vocal:- Imela o, imela Chineke eh
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Nagode, nagode Yesu
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Lord, I thank you for all you’ve done for me o
Resp:- Ese o Jesu esegan

Vocal:- Ese Baba, Baba modupe
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Ese Baba Baba modupe
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Modupe Ore gbogbo tese fun mi o
Resp:- Ese o Jesu esegan

Vocal:- Mowa laye mo tuwa laye mi oooo
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Thank you thank you Jehovah God
Resp:- Ese o Jesu esegan
Vocal:- Hallelujah to your Holy Name
Resp:- Ese o Jesu esegan

Other Femi Felix Lyrics
[display-posts category=”Femi Felix” exclude_current=”true”]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.