Skip to content
Home » Hassel » Femi Felix – Ire Ni Temi Ft. Mercy Joel Lyrics

Femi Felix – Ire Ni Temi Ft. Mercy Joel Lyrics

  Lyrics for Ire Ni Temi By Femi Felix Ft. Mercy Joel

  Intro
  Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
  Ire ni mofe
  Ire ni moyan
  Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ahh

  Chorus
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire owo ire alafia
  Ire ni ire ni temi
  Ire ola aiku bale oro
  Ire ni ire ni temi

  Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
  Ire ni mofe
  Ire ni moyan
  Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

  Verse 1
  Ire ni waju mi
  Ire leyin mi
  Ire ni temi lojo aiye mi gbogbo
  Ire lotun ire losi mi
  Ire ire ire ire ma ni temi
  Gbogbo idanwo lemi ayorisi rere
  Apemora eni sa ni temi dire
  Ire ni moyan ire ni mowa selaye
  Mori ti mogbe waye
  Ori re mani eh eh

  Chorus
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire owo ire alafia
  Ire ni ire ni temi
  Ire ola aiku bale oro
  Ire ni ire ni temi

  Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
  Ire ni mofe
  Ire ni moyan
  Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

  Verse 2
  Ire temi koma ni koja mi
  Oluwa bamise komase koja mi
  Majemu ire loluwa bami da
  Majemu to bami da
  Ko mase di baje
  Esu ese komase bami baje o
  Agbara aseyori Baba gbe wo mi
  Agbara ise rere o
  Jesu fi funmi
  E be ni mo be Baba mi o sha kon

  Chorus
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire ni ire ni temi
  Ire owo ire alafia
  Ire ni ire ni temi
  Ire ola aiku bale oro
  Ire ni ire ni temi

  Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
  Ire ni mofe
  Ire ni moyan
  Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

  Bridge
  Vocal:-Ire ire ire ire ni temi
  Resp:- Ire ire ire ire ni temi
  Vocal:- lre ire ire ire ire ire ire ni temi
  Resp:- lre ire ire ire ni temi
  Vocal:- Gbogbo eni ba fe mi fun ire ire ko ma be tiyin
  Resp:- lre ire ire ire ni temi

  Vocal:- Gbogbo ololufe mi ani ire ko ma je tiyin
  Resp:- lre ire ire ire ni temi
  Vocal:- BB World Studio ire ni tire o
  Resp:- lre ire ire ire ni temi
  Vocal:- Ire ni ti mother mi

  Ire ni ti brother and sisters mi o
  Resp:- lre ire ire ire ni temi
  Vocal:- Pastor T.J Adedeji ire tise iranse yin
  Resp:- lre ire ire ire ni temi
  Vocal:- lre ire ire ire ire ire ire ni temi Oluwafemi o
  Resp:- lre ire ire ire ni temi

  Other Femi Felix Lyrics
  [display-posts category=”Femi Felix” exclude_current=”true”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *