Skip to content
Home » Uncategorized » Emi ‘ba n’egberun ahon (Yoruba Hymn)

Emi ‘ba n’egberun ahon (Yoruba Hymn)

  1. Emi ‘ba n’egberun ahon
  Fun ‘yin Olugbala
  Ogo Olorun Oba mi
  Isegun ore Re

  2. Jesu t’o s’eru wa d’ayo
  T’o mu ‘banuje tan
  Orin ni l’eti elese
  Iye at’ilera

  3. O s’egun agbara ese
  O da onde sile
  Eje Re le w’eleri mo
  Eje Re seun fun mi

  4. O soro, oku gbohun Re
  O gba emi titun
  Onirobinuje y’ayo
  Otosi si gbagbo

  5. Odi, e k’orin iyin Re
  Aditi gbohun Re
  Afoju Olugbala de
  Ayaro fo f’ayo

  5. Baba mi at’Olorun mi
  Fun mi n’iranwo Re
  Kin le ro ka gbogbo aiye
  Ola Oruko Re

  1 thought on “Emi ‘ba n’egberun ahon (Yoruba Hymn)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *