Skip to content
Home » Yoruba Hymns » Eje K’a F’inu Didun (Yoruba Hymns)

Eje K’a F’inu Didun (Yoruba Hymns)

  Eje K’a F’inu Didun
  1. Eje k’a f’inu didun
  Yin Oluwa Olore

  [Egbe]
  Anu Re O wa titi
  Lododo dajudaju

  2. On nipa agbara Re
  F’imole s’aye titun

  3. O mbo gbogb’eda ‘laye
  O npese fun aini won

  4. O bukun ayanfe Re
  Li aginju iparun

  5. E je k’a f’inu didun
  Yin Oluwa Olore

  Other Yoruba Hymns Lyrics
  [display-posts category=”Yoruba Hymns” exclude_current=”true”]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *