Skip to content
Home » Uncategorized » E wole f’oba Ologo julo (Yoruba Hymn)

E wole f’oba Ologo julo (Yoruba Hymn)

  1. E wole f’oba Ologo julo
  E korin ipa ati ife Re
  Alabo wa ni, at’Eni igbani
  O ngbe ‘nu ogo Eleru ni iyin

  2. E so t’ipa Re, E so t’ore Re
  ‘Mole l’aso Re gobi Re orun
  Ara tin san ni keke ‘binu Re je
  Ipa-ona Re ni A ko si le mo

  3. Aiye yi pelu Ekun ‘yanu Re
  Olorun, agbara Re lo da won
  Ofi idi re mule, ko si le yi
  O si f’okun se Aso igunwa Re

  4. Enu ha le so Ti itoju Re
  Ninu afefe, ninu imole
  Itoju Re wan nin’odo ti o nsan
  O si wa ninu iri ati ojo

  5. Awa erupe, Aw’alailera
  ‘Wo l’a gbekele O ki o da ni
  Anu re rorun o si le de opin
  Eleda, Alabo, Olugbala wa

  6. ‘Wo Alagbara, Onife julo
  B’awon Angeli Ti nyin O l’oke
  Be l’awa eda Re n’iwon t’a le se
  A o ma juba Re, A o ma yin O.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *