E Mi ‘Ba N’egberun Ahon (Yoruba Hymns)

E Mi ‘Ba N’egberun Ahon

1. E mi ‘ba n’egberun ahon,
Fun ‘yin Olugbala
Ogo Olorun Oba mi
Isegun Ore Re.

2. Jesu t’o seru wa d’ayo
T’o mu banuje tan
Orin ni l’eti elese
Iye at’ilera.

3. O segun agbara ese
O da onde sile
Eje Re le w’eleri mo
Eje Re le w’eleri mo
Eje Re seun fun mi

4. O soro, oku gb’ohun Re
O gba emi titun ;
O niro binuje je y’ayo
Otosi si gbagbo

5. Odi, e korin iyin re
Aditi , gbohun Re
Afoju, Olugbala de,
Ayaro, fo f’ayo

6. Baba mi at’olorun mi,
Fun mi ni ‘ranwo Re
Ki nle ro ka gbogbo aye
Ola oruko Re. Amin.

Other Yoruba Hymns Lyrics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *