Skip to content
Home >> E-Daniels

E-Daniels – Alheri Lyrics

Lyrics for Alheri By E-Daniels

Alherin Ubangiji na, babu iyaka
Alherin Ubangiji na, babu iyaka
Kaunan ubangiji na babu iyaka oooh
Kaunan ubangiji na ai babu iyaka

Alherin
Alherin Ubangiji na, babu iyaka
Alherin Ubangiji na, babu iyaka

Chorus

Babu iyaka (babu iyaka)
Babu iyaka (babu iyaka)
Alherin Ubangiji na, babu iyaka

Alherin Ubangiji na abin mamaki ne
Kamin in san Yesu Christi
Shi ya riga ya san ni
Abin da Yesu ya ba ni
babu wanda zai ba ni

Abin da Yesu ya yi mun
babu wanda zai yi mun
Shi ne mai biyan bukatu
Shi ne mai ba da salama
Cikin dukan duniya babu wanda zai yi abun ya yi

oh oh
Shi ne mai biyan bukatu mun
Shi ne mai ba da salama
Cikin dukan duniya babu wanda zai yi abun ya yi

Alherin Ubangiji na, babu iyaka
Alherin Ubangiji na, babu iyaka
ai Babu iyaka (babu iyaka)
ai Babu iyaka (babu iyaka)

ai Babu iyaka (babu iyaka)
ai Babu iyaka (babu iyaka)

Alherin Ubangiji na, babu iyaka
Kaunan ubangiji na babu iyaka
Salaman ubangiji na ai babu iyaka

Other E-Daniels Lyrics
[display-posts category=”E-Daniels”]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *