Skip to content
Home » E-Daniels » E-Daniels – Alheri Lyrics

E-Daniels – Alheri Lyrics

  Lyrics for Alheri By E-Daniels

  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  Kaunan ubangiji na babu iyaka oooh
  Kaunan ubangiji na ai babu iyaka

  Alherin
  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  Alherin Ubangiji na, babu iyaka

  Chorus

  Babu iyaka (babu iyaka)
  Babu iyaka (babu iyaka)
  Alherin Ubangiji na, babu iyaka

  Alherin Ubangiji na abin mamaki ne
  Kamin in san Yesu Christi
  Shi ya riga ya san ni
  Abin da Yesu ya ba ni
  babu wanda zai ba ni

  Abin da Yesu ya yi mun
  babu wanda zai yi mun
  Shi ne mai biyan bukatu
  Shi ne mai ba da salama
  Cikin dukan duniya babu wanda zai yi abun ya yi

  oh oh
  Shi ne mai biyan bukatu mun
  Shi ne mai ba da salama
  Cikin dukan duniya babu wanda zai yi abun ya yi

  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  ai Babu iyaka (babu iyaka)
  ai Babu iyaka (babu iyaka)

  ai Babu iyaka (babu iyaka)
  ai Babu iyaka (babu iyaka)

  Alherin Ubangiji na, babu iyaka
  Kaunan ubangiji na babu iyaka
  Salaman ubangiji na ai babu iyaka

  Other E-Daniels Lyrics
  [display-posts category=”E-Daniels”]

  Tags:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *