Skip to content
Home » Wale Ajala » Wale Ajala – Aponmo Maweyin Lyrics

Wale Ajala – Aponmo Maweyin Lyrics

  Lyrics : Aponmo Maweyin By Wale Ajala

  Aye o gbeyin somikale Iwo ni
  Aye o gbeyin gberumi o Iwo ni
  Oba ti ko gba fota ko jere Oro lara mi
  Ose o aponmo….

  Aponmomaweyin, Aponmolalailoja o, Aponmolalailo beliti ose o aponmo

  Sebi Iwo laponmo maweyin,
  olutoju mi nigbagbogbo
  Aponmolalailo beliti ose o aponmo.

  Oju ton somi somi ti mi oririi
  Owo ton gba mi o ninu isoro (aye mi)
  Eyin ton pon mi o tio jen jabo o
  Ema se o aponmo

  Alabo ton jagun ton segun aye mi
  Olowo/gbogboro / 6x eleti gboun gbaroye ton gbo ebe mi ema de se o aponmo

  Sebi Iwo laponmo maweyin Aponmolalailoja o, aponmolalaigba collateral, o ma de se o pllll)aponmo

  Ilukowokowo tota n lu o je odun
  Ilu sise sise tota n lu o je o odun
  Ilu jabo jabo to tan lu o je odun
  O ma de se o aponmo

  Sebi ilu kotankotan totanlu o je odun
  Ilu sise sise tota nlu o je odun
  Aye o pe mi ni Ichabod, Ogo osi lo Lara mi
  O ma de se o aponmo
  Daddy mi ose

  Ejen Jo ijo ope /2ce
  Haa thank You father

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *