Skip to content
Home » Oluwadamisi » Oluwadamisi – Gbemisoke Lyrics

Oluwadamisi – Gbemisoke Lyrics

  Lyrics for Gbemisoke By Oluwadamisi

  Gbemisoke gbe mi dide
  Fami lowo soke
  Nki ga ju aye lo
  Ogo aye mi
  Je ko yo ja de
  Fami lowo so ke
  Mama je ko pe

  Gbemi soke
  Baba gbe mi dide x2
  Nki ga ju aye lo
  Ogo aye mi
  Je ko yo ja de
  Fami lowo so ke
  Mama je ko pe

  Gb’ori mi so ke
  Alagbada Ina
  Ogbe nu wundia shola
  Oba t’o m’owo jade lati nu eja
  Se b’eyin le gbe e e Josefu dide
  Baba Fami lowo soke
  Akoko ti to

  Gbemisoke, Baba gbe mi dide
  Ki ma ba farasinuku
  Ki ma ba ku t’ogo t’ogo
  Mama je k’aye pa ina ogo mi
  Baba Fami lowo so ke
  Mama je k’ope

  Gbori mi soke
  Eleburu Ike
  Ki ma ba seru aye
  Ki ma ba s’ako Bata f’egbe
  Ogo aye mi t’aye ti sa l’ogbe
  Baba bami sa’tunse
  Akoko tito

  Bridge
  Solo; Se’nu eranko ni won gbe o pamosi
  Response: gbe ra dide
  Solo: Tabi nu omi nu eja laye gbe o pamo si
  Response: gbe ra dide
  Solo: Se’ nu agadangodo l’aye ti o mo
  Response: gbe ra dide
  Ogo mi Gbe ra x2 akoko tito

  Solo: Ogo aye mi
  Response: gbe ra dide
  Solo: Ogo ise mi
  Response: gbe ra dide
  Solo: Ogo ipe mi o
  Response: gbe ra dide
  Gbera gbera Akoko ti to

  Ogo aye mi
  Ogo ipe mi
  Ogo ise mi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *