Skip to content
Home » Nkem Dlyt » Nkem Dlyt – Jawa Chineke Lyrics

Nkem Dlyt – Jawa Chineke Lyrics

  Lyrics for Jawa Chineke By Nkem Dlyt

  M Lee Anya N’iru Moo
  M Lee Anya N’azu Moo
  M Lee Anya N’aka Mri
  M Lee Anya N’aka Ekpe
  M Buru Onye Ezi Okwu

  Chorus
  A Ga M Ahun
  Ihe Ga-eme
  Ka M Jawa Chineke Mma(X4)

  Verse 1:
  For Your Goodness And Your Love:
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma
  You’re So Faithful; You Are So True (Duets)
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma
  For Your Mercy And Your Grace
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma

  Chorus

  Verse 2: (In Yoruba)
  Bin Ba Wo Otun, Mi
  Bin Ba Wo Osin Mi
  Bin Ba Wo Waju Mi
  Bin Ba Wo Eyin Me

  Chorus:
  Bin Ba Je Olo Teto
  Mo Ma Ri, Mo Mope
  Ogo Ni Fun Oluwa (X2)

  Verse 3
  We Sing Praises To Your Name Chimo
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma
  We Sing Hosanna To Your Name
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma
  Take All The Glory Mighty King (Duets)
  Resp: Kam Jawa Chineke Mma

  Chorus

  (English)
  When I Look At My Back
  I Look At My Front
  I Look At My Right
  I Look At My Left

  If I Am Honest, I Must See
  A Reason To Praise The Lord X4

  Rolls:
  Kam Jawa Chineke Mma (X4)
  I’ve A Reason To Praise The Lord (X4)
  Ogoni Fu Oluwa (X4)

  If I Am Honest…….i Must See
  Repeat Chorus Till Fade In English

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *