Skip to content
Home » Hausa Hymns » Muna Cikin Tafiya, Tafiya Zuwa Sama

Muna Cikin Tafiya, Tafiya Zuwa Sama

  Muna Cikin Tafiya, Tafiya Zuwa Sama

  1) Muna cikin tafiya, tafiya zuwa sama.
  Menene za mu ƙunsa a hannunwanmu
  don saduwa da Yesu?
  Saduwarmu, menene za mu ƙunsa
  A hannunwanmu don saduwa da Yesu?

  2) Mai yin zina, menen za ka ƙunsa
  A hannunwanka don saduwa da Yesu?
  Mai yin sata, kana cikin tafiya
  Tafiya zuwa sama, menene za ka ƙunsa
  A hannunwanka don saduwa da Yesu

  3) Mai yin tsafi, menene za ka ƙunsa a
  Hannunwanka don saduwa da Yesu?
  Mai yin ƙarya, kana cikin tafiya,
  Tafiya zuwa sama, menene za ka
  Ƙunsa a hannunwanka don saduwa da Yesu ?

  4) Mai kormoto, menene za ka ƙunsa
  a Hannunwanka don saduwa da Yesu?
  Mai yin fushi kana cikin tafiya,
  Tafiya zuwa sama, menene za ka
  Ƙunsa a hannunwanka don saduwa da Yesu?

  5) Mai yi gulma, menene za ka ƙunsa
  a hannunwanka don saduwa da Yesu?
  Mai yin kisa, kana cikin tafiya,
  Tafiya zuwa sama, Menene za ka ƙunsa
  a hannunwanka don saduwa da Yesu ?

  6) Mai maza biyu, menene za ki ƙunsa
  a hannunwanki don saduwa da Yesu?
  Mai-mata biyu. kana cikin tafiya,
  Tafiya zuwa sama, menene za ka ƙunsa
  a hannunwanka don saduwa da Yesu?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *